Bijna een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Uit een studie van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat bijna een kwart van de volwassenen tekortschietende of beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Deze tekortkomingen hebben vaak nadelige effecten op de gezondheid. Opmerkelijk is dat laagopgeleide individuen vaker tekortschietende of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben in vergelijking met hoogopgeleiden. Bovendien blijkt dat laaggeletterden hier ook meer last van ondervinden. Wij staan klaar om u te helpen en te ondersteunen! Wilt u weten hoe? Lees het hier onder.

 

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Gezondheidsvaardigheden zijn het vermogen van mensen om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken om beslissingen te nemen over hun gezondheid. Dit is het vermogen om medische termen en instructies te begrijpen, gezondheidsgerelateerde informatie te vinden en te evalueren en effectief te communiceren met zorgverleners. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor het maken van gezonde keuzes, het voorkomen van problemen, en het goed omgaan met ziekte en behandelingen. Ook hebben ze invloed op allerlei dingen in je dagelijks leven, zoals het begrijpen van medicijninstructies, het eten van gezond voedsel en het begrijpen van hoe het gezondheidssysteem werkt.

 

Wat gebeurt er als je last hebt van beperkte gezondheidsvaardigheden?

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden worden vaak geconfronteerd met obstakels bij het verkrijgen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie, wat kan leiden tot minder gunstige gezondheidsuitkomsten. Deze groep kan moeite hebben met het begrijpen van medische termen, het vinden van betrouwbare gezondheidsinformatie en het effectief communiceren met zorgverleners. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op het maken van onjuiste gezondheidsbeslissingen, het niet naleven van behandelingen en het ervaren van vermijdbare gezondheidsproblemen. Factoren zoals opleidingsniveau, sociaaleconomische status en taalbarrières spelen vaak een rol bij het bepalen van het niveau van gezondheidsvaardigheden. Het is van groot belang om deze kwetsbare groep te ondersteunen en te voorzien van toegankelijke gezondheidsinformatie en ondersteunende middelen om hun gezondheid te bevorderen en gezondheidsongelijkheden te verminderen.

 

Vindt u het ook lastig om beslissingen te maken over uw gezondheid?

Maakt u zich geen zorgen! We zijn hier om u te ondersteunen. Bij uw eerste afspraak zullen we samen een gesprek voeren om uw situatie te begrijpen en te analyseren. We zullen dieper ingaan op uw klachten, onderzoeken hoe ze zijn ontstaan, en wanneer ze toenemen of juist afnemen. Na deze eerste afspraak zult u meer duidelijkheid hebben over de beschikbare opties en de mogelijke vervolgstappen.