Klachtenregeling VasoQure

De directie en medewerkers van VasoQure zijn voortdurend bezig de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten. Bovendien willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Het kan desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling en suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan open voor uw opmerking of klacht en willen graag met u bespreken hoe we tot een passende oplossing kunnen komen. U kunt als eerste uw klacht bespreken met uw behandelend fysiotherapeut. Wanneer u er samen niet uitkomt of als u uw opmerkingen liever schriftelijk indient, kunt u hiervoor een klachtenformulier gebruiken. Dit kunt u opvragen bij onze receptie. Vervolgens neemt één van de leidinggevenden contact met u op.

Klachten over medewerkers kunt u rechtstreeks bij de directie indienen. Wij verzoeken u dan een brief te schrijven en te richten aan de directie en hierbij te vermelden dat deze brief ‘vertrouwelijk’ is.